วีดิทัศน์นำเสนอแนวทางวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET 2559

โพสต์25 ม.ค. 2560 20:02โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2560 20:03 ]
ด้วยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ได้จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ
Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
Comments