รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ

โพสต์2 ธ.ค. 2559 23:46โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2559 23:56 ]
 สทศ. ได้แจ้งรูปแบบการอัตนัยแบบเขียนตอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ตามไฟล์ด้านล่าง
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
2 ธ.ค. 2559 23:55
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
2 ธ.ค. 2559 23:56
Comments