ร่างลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6/2559

โพสต์24 ต.ค. 2559 21:03โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2559 21:06 ]
       ร่างลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใช้สำหรับเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป,6 ปีการศึกษา 2559
Comments