โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์12 มี.ค. 2561 22:00โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 22:01 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโปรแกรม excel  ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลางทุกระดับชั้น พร้อมคู่มือ ดังไฟล์แนบ
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ĉ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Ċ
สาวิกา จักรบุตร,
12 มี.ค. 2561 22:00
Comments