โครงสร้างข้อสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 ต.ค. 2559 20:42โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2559 21:17 ]
รายละเอียด
     1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนได้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
      2. สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำกรอบโครงสร้างข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะทดสอบในวันที่ 8 มีนาคม 2559 นั้นแล้ว สามารถนำไปใช้เตรียมความพร้อมนักเรียนได้ (ดาวโหลดเอกสาร)
Comments