ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1 ปีการศึกษา 2559 ปลายภาคเรียนที่ 1

โพสต์4 พ.ย. 2559 01:23โดยสาวิกา จักรบุตร
     ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 กันยายน 2559 นั้น 
     สำนักทดสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นได้ ได้ทำการประมวลผลการประเมินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และส่งผลการประเมินตามไฟล์ที่แนบ