ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน อ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ปีกศ. 2559 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์27 เม.ย. 2560 20:27โดยสาวิกา จักรบุตร   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2560 20:31 ]
โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดผลการทดสอบการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ที่เว็บไซต์