ติดต่อเรา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 36000